Kommittén för hållbar stadsbyggnads ledamöter

Malin Rizell (ordförande)
Grupp och kontorschef

Ekologigruppen, Lund

Tel (arb.) 046-10 67 42

Epost (arb.) malin.rizell@ekologigruppen.se

 

Andreas Severinsson (vice ordförande och webbrådsrepr.)
Avdelningschef stadsbyggnad

Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
Tel (arb.) 031-368 27 02

Epost (arb.) andreas.severinsson@kov.goteborg.se

 

Magdalena Lindfeldt

Planeringsarkitekt

Eskilstuna kommun

Tel 070-1672276

Epost (arb) magdalena.lindfeldt@eskilstuna.se

 

Viveka Sohlén
Planeringsstrateg

Kommunledningen, Gävle kommun

Tel (arb.) 026-17 82 97

Epost (arb.) viveka.sohlen@gavle.se

 

Agneta Sundberg
Senior konsult

Tel 070-635 50 92

Epost (arb.) agneta.kristina.sundberg@gmail.com

 

Maria Nordgren
samhällsutvecklingschef

stab kvalitet & samhällsutvecklnig, Luleå kommun

Tel: 0920-454158, 070-56 94 158

Epost maria.nordgren@lulea.se

 

Anne Hernandez Pettersson
Stadsmiljöstrateg

Stadsbyggnad, Örebro kommun

Tel (arb.) 019-21 14 09
Tel (privat mob.) 070-670 54 89

Epost (arb.) anne.pettersson@orebro.se
Epost (priv.) anne.elisabeth@live.se

 

Ulrika Johansson (sekreterare)

Projektledare, planarkitekt

Tekniska förvaltningen, Gata/Park
Hallstahammars kommun

Tel (arb.) 0220 -240 69

Epost (arb.) mailto:ulrika.johansson@Hallstahammar.se

 

Kalle Alexandersson
Planeringschef

Kristinehamns kommun

Tel (arb.) 0550-88 002

Epost (arb.) kalle.alexandersson@kristinehamn.se

 

Mattias Bjellvi
Stadsarkitekt, Plan- och byggchef

Plan- och byggförvaltningen, Perstorps kommun

Tel (arb.) 0435-391 79

Epost (arb.) mattias.bjellvi@perstorp.se

 

Josefin Kaldo (webbrådsrepr.)
Arkitekt, Miljö- och byggchef

Miljö- och byggförvaltningen, Tanums Kommun

Tel (arb.) 0525-18288

Epost (arb.) kaldo@tanum.se

 

Andreas Klingström
Planchef

Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje Kommun

Tel (arb.)

Epost (arb.) klingstrom@sodertalje.se

 

Kristina Adolfsson

Arkitekt SAR/MSA

Innovark AB
Stockholm

Tel (arb.) 070 – 165 93 38

Epost (arb.) adolfsson@innovark.se

 

Ulrika Edlund

Planeringsarkitekt

Avdelningen för samhällsutveckling
Sundsvalls kommun

Tel (arb.) 060-19 13 49

Epost (arb.) ulrika.edlund@sundsvall.se