Kommittén för hållbar stadsbyggnads ledamöter

Malin Rizell (ordförande)
Avdelningschef

Stadsbyggnadsförvaltningen
Översiktsplaneavdelningen
Helsingborgs kommun

Tel (arb.) 042-10 50 00

Epost (arb.) malin.rizell@helsingborg.se

 

Patrik Wirsenius
Trafik och infraplanering

Mälardalen

Tel (arb.) 072-176 78 27

Epost (arb.) patrik.wirsenius@sweco.se

 

Carl-Henrik Barnekow

Planeringsarkitekt

Norconsult AB

Tel 010-141 81 14

Epost (arb.) carl-henrik.barnekow@norconsult.com

 

Magdalena Lindfeldt

Planeringsarkitekt

Eskilstuna kommun

Tel 070-1672276

Epost (arb) magdalena.lindfeldt@eskilstuna.se

 

Andreas Severinsson (sekreterare)
Stadsutvecklingschef, bitr avdelningschef

Kretslopp och vatten

Göteborgs kommun
Tel (arb.) 031-368 27 02

Epost (arb.) andreas.severinsson@kov.goteborg.se

 

Viveka Sohlén
Planeringsstrateg

Kommunledningen, Gävle kommun

Tel (arb.) 026-17 82 97

Epost (arb.) viveka.sohlen@gavle.se

 

Agneta Sundberg
Senior konsult

Tel 070-635 50 92

Epost (arb.) agneta.sundberg@comhem.se

 

Maria Nordgren
samhällsutvecklingschef

stab kvalitet & samhällsutvecklnig, Luleå kommun

Tel: 0920-454158, 070-56 94 158

Epost maria.nordgren@lulea.se

 

Anne Pettersson
Stadsmiljöstrateg

Stadsbyggnad
Örebro kommun
Box 33400
701 35 Örebro

Tel (arb.) 019-21 14 09
Tel (bost.) 070-670 54 89
Tel (mob.) 019-21 14 09

Epost (arb.) pettersson@orebro.se
Epost (priv.) anne.elisabeth@live.se

 

Ulrika Johansson (sekreterare)

Planarkitekt

Tekniska förvaltningen, Planavdelningen
Hallstahammars kommun

Tel (arb.) 0220 -240 69

Epost (arb.) mailto:ulrika.johansson@Hallstahammar.se

 

Kalle Alexandersson
Planeringschef

Kristinehamns kommun
681 30 Kristinehamn

Tel (arb.) 0550-88 002

Epost (arb.) alexandersson@kristinehamn.se

 

Mattias Bjellvi
Stadsarkitekt

Byggnadskontoret
Perstorps kommun
Torget 1
284 85 Perstorp

Tel (arb.) 0435-391 79

Epost (arb.) bjellvi@perstorp.se

 

Helena Ekholm
Planeringsarkitekt, Teamledare Södermalm, Stadsplanerare

Planavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Stockholms kommun
Flemminggatan 4

104 20 Stockholm

Tel (arb.) 08-508 27 514

Epost (arb.) ekholm@Stockholm.se

 

Josefin Kaldo
Arkitekt, Miljö- och byggchef

Miljö- och byggförvaltningen
Tanums Kommun
457 81 Tanumshede

Tel (arb.) 0525-18288

Epost (arb.) kaldo@tanum.se

 

Andreas Klingström
Planchef

Samhällsbyggnadskontoret
Södertälje Kommun
151 89 Södertälje

Tel (arb.)

Epost (arb.) klingstrom@sodertalje.se

 

Kristina Adolfsson

Arkitekt SAR/MSA

Innovark AB
Stockholm

Tel (arb.) 070 – 165 93 38

Epost (arb.) adolfsson@innovark.se

 

Kristina Isacsson(adjungerad)

Expert planering och byggande
Sveriges Kommuner och Landsting

Tel (arb.) 08 – 452 77 80

Epost (arb.) mailto:kristina.isacsson@skl.se

 

Ulrika Edlund

Planeringsarkitekt MSA

Avdelningen för strategisk samhällsutveckling
Sundsvalls kommun

Tel (arb.) 060-19 13 49

Epost (arb.) edlund@sundsvall.se