Kommittén för hållbar stadsbyggnads ledamöter

Magdalena Lindfeldt (ordförande)

Planarkitekt

Örebro kommun

Tel 019-21 37 49

Epost (arb) magdalena.lindfeldt@orebro.se

 

Malin Rizell (Stadsbyggnadsdagarna)

Enhetschef

Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Tel (arb.) 040-34 25 06 el. 0709-342506

Epost (arb.) malin.rizell@malmo.se

 

Agneta Sundberg (tidskriften Stadsbyggnad och Stadsbyggnadsdagarna)
Senior konsult

Tel 070-635 50 92

Epost (arb.) agneta.kristina.sundberg@gmail.com

 

Mattias Bjellvi
Stadsarkitekt, Plan- och byggchef

Plan- och byggförvaltningen, Perstorps kommun

Tel (arb.) 0435-391 79

Epost (arb.) mattias.bjellvi@perstorp.se

 

Josefin Kaldo (Stadsbyggnadsdagarna)
Planchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trollhättans Stad

Tel (arb.) 0520 – 49 65 91

Epost (arb.) josefin.kaldo@trollhattan.se

 

Ulrika Edlund (sekreterare och Stadsbyggnadsdagarna)

Planeringsarkitekt

Sweco Sverige AB, Sundsvall

Tel (arb.) 070-190 35 80

Epost (arb.) ulrika.edlund@sweco.se

 

Helena Eide (Stadsbyggnadsdagarna)

Översiktsplanerare, Arkitekt SAR/MSA

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun

Tel (arb.) 013-20 67 24

Epost (arb.) helena.eide@linkoping.se

 

Per Blomberg (tidskriften Stadsbyggnad)

Planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lomma kommun

Tel (arb.) 0709-413073

Epost (arb.) per.blomberg@lomma.se

 

Hanna Bäckgren

Enhetschef

Planeringsavdelningen, Örebro kommun

Tel (arb.): 019 – 211375

Epost (arb.): hanna.backgren@orebro.se

 

Harry Bertilsson

Enhetschef

Fysisk planering, Umeå kommun

Tel (arb.): 090 – 166490

Epost (arb.): harry.bertilsson@umea.se

 

Johan Nordström

Planarkitekt

Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun

Tel (arb.): 011 – 151367

Epost (arb.): johan.nordstrom@norrkoping.se