Lantmäterikommittén

Syfte

Syftet och målet med kommittén är att medverka till att utveckla det kommunala lantmäteriet inom teknik, IT, lagstiftning och organisation i våra funktioner som

  • myndighet och rådgivning inom det fastighetsrättsliga området
  • serviceorganisation för mätning, kartläggning och GIS
  • informationsförsörjning för geografisk information

Verksamhetsområde

Kommittén arbetar inom lantmäteriområdet som inkluderar fastighetsrätt, mätning, kartläggning och GIS. Verksamheten riktar sig därför främst mot de som arbetar i kommunerna vid stadsbyggnads-, stadingenjörs-, mätnings-, lantmäterikontor eller motsvarande med mätning kartframställning, lantmäteriförrättningar och geografisk IT/GIS.
Kommittén har normalt två fysiska möten per år, och telefonmöten vid behov.

Lantmäterikommittén arrangerar årligen

  • Lantmäteridagar i Göteborg under våren
  • Kommunala lantmäteridagar i Stockholm under hösten

Lantmäterikommittén var även medarrangörer till Postion2015.

Protokoll från styrelsemöten

Stockholm november 2016

Göteborg maj 2017

Stockholm november 2017

Göteborg maj 2018

Stockholm november 2018