Lantmäterikommitténs ledamöter

Lisa Klasson (ordförande)
Stadsingenjör

Samhällsbyggnadskontoret
Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar

Tel (arb.) 0480–45 03 61
Tel (mob.)

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) lisa.klasson@kalmar.se

 

Lennart Moberg (vice ordförande) (tidningen Stadsbyggnad)
GIS-utvecklare

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Tel (arb.) 054-540 45 02
Tel (mob.) 0703-29 54 19

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) lennart.moberg@karlstad.se

 

David Svantesson (sekreterare)
Förrättningslantmätare

Lantmäterimyndigheten
Kristianstads kommun
291 80 KRISTIANSTAD

Tel (arb.) 044-13 57 87
Tel (mob.) 073-313 57 85

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) david.svantesson@kristianstad.se

 

Pauline Pertoft
Avdelningschef

MBK- och GIS avdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona Stad
261 80 Landskrona

Tel (arb.) 0418-47 06 15
Tel (mob.)

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) pauline.pertoft@landskrona.se

 

Emelie Westin
Förrättningslantmätare

Lantmäterimyndigheten
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping

Tel (arb.) 036-10 51 13
Tel (mob.)

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) emelie.westin@jonkoping.se

 

Felicia Norén
Verksamhetschef Lantmäteri

Fysiskplanering, Samhällsbyggnad

Skellefteå kommun

Tel (arb.) 0910-737654

Tel (mob.) 073-0835932

Epost (arb.) felicia.noren@skelleftea.se

(Stockholmsgruppen)

 

Fanny Nordqvist Darell
Kart- och mätningsingenjör

Stadsbyggnadskontoret
Stockholm Stad

Tel (arb.) 08-508 275 73
Tel (mob.)

(Stockholmsgruppen)

Epost (arb.) fanny.darell@stockholm.se

 

Marianne Leckström (adjungerad)
Civilingenjör

Sveriges Kommuner & Landsting
Avd. för tillväxt & samhällsbyggnad
118 82 STOCKHOLM

Tel (arb.) 08-452 78 74
Tel (mob.) 070-958 78 74

Epost (arb.) marianne.leckstrom@skr.se

 

Magnus Edén

Enhetschef

Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun

Stadsbyggnadskontoret

Stockholms stad

Tel (arb.) 08-508 27 479

Epost (arb.) magnus.eden@stockholm.se

(Stockholmsgruppen)

 

Charlotte Carlstedt

Förrättningslantmätare

Lantmäteriavdelningen

GÖTEBORGS STAD

Telefon (arb.) 031-368 15 35

E-post (arb.) charlotte.carlstedt@sbk.goteborg.se

(Göteborgsgruppen)

 

Maria Stattin

Förrättningslantmätare

Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun

Telefon (arb.) 026-17 72 38

E-post (arb.) maria.stattin@gavle.se

(Stockholmsgruppen)

 

Josefine Bodin

Förrättningslantmätare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygg- och miljöavdelningen, lantmäterienheten

Örnsköldsvik

Telefon (arb.) 0660-88 773

E-post (arb.) josefine.bodin@ornskoldsvik.se

(Stockholmsgruppen)

 

Elisabeth Ledin

3D-visualiserare

Stadsbyggnadsförvaltningen

Västerås stad

Tel (arb.): 021-392469

Epost (arb.) elisabeth.ledin@vasteras.se

(3D-seminarium)