Lantmäterikommitténs ledamöter

Lisa Klasson (ordförande)
Stadsingenjör

Samhällsbyggnadskontoret
Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar

Tel (arb.) 0480–45 03 61
Tel (mob.)

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) lisa.klasson@kalmar.se

 

Lennart Moberg (vice ordförande) (tidningen Stadsbyggnad)
GIS-utvecklare

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Tel (arb.) 054-540 45 02
Tel (mob.) 0703-29 54 19

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) lennart.moberg@karlstad.se

 

David Svantesson (sekreterare)
Förrättningslantmätare

Lantmäterimyndigheten
Kristianstads kommun
291 80 KRISTIANSTAD

Tel (arb.) 044-13 57 87
Tel (mob.) 073-313 57 85

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) david.svantesson@kristianstad.se

 

Anna Svensson (webbrådsrepr.)
Förrättningslantmätare

Lantmäterimyndigheten
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linköpings kommun
Drottninggatan 45
581 81 LINKÖPING

Tel (arb.) 013-20 66 49
Tel (mob.)

(Stockholmsgruppen)

Epost (arb.) anna.svensson2@linkoping.se


Pauline Pertoft
Avdelningschef

MBK- och GIS avdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona Stad
261 80 Landskrona

Tel (arb.) 0418-47 06 15
Tel (mob.)

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) pauline.pertoft@landskrona.se

 

Emelie Westin
Förrättningslantmätare

Lantmäterimyndigheten
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping

Tel (arb.) 036-10 51 13
Tel (mob.)

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) emelie.westin@jonkoping.se

 

Felicia Norén
Mark- och Exploateringsingenjör

Samhällsutveckling, Skellefteå kommun
931 85 Skellefteå

Tel (arb.) 0910-73 76 54
Tel (mob.)

(Stockholmsgruppen)

Epost (arb.) felicia.noren@skelleftea.se

 

Fanny Nordqvist Darell
Kart- och mätningsingenjör

Stadsbyggnadskontoret
Stockholm Stad

Tel (arb.) 08-508 275 73
Tel (mob.)

(Stockholmsgruppen)

Epost (arb.) fanny.darell@stockholm.se

 

Marianne Leckström (adjungerad)
Civilingenjör

Sveriges Kommuner & Landsting
Avd. för tillväxt & samhällsbyggnad
118 82 STOCKHOLM

Tel (arb.) 08-452 78 74
Tel (mob.) 070-958 78 74

Epost (arb.) marianne.leckstrom@skr.se

 

Magnus Edén
Chef lantmäterimyndigheten

Lantmäteriavdelningen
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Huddinge kommun

Tel (arb.) 08-535 364 62

Epost (arb.) magnus.eden@huddinge.se

(Stockholmsgruppen)