Lantmäterikommitténs ledamöter

Mattias Berggrund (ordförande)
Samhällsbyggnad och fastighetsutveckling

Svefa
Renmarkstorget 10
903 26 UMEÅ

Tel (arb.) 010-603 86 00
Tel (mob.) 010-603 86 21

Epost (arb.) mattias.berggrund@svefa.se

 

Anna Wedman Persson (sekreterare)
Förrättningslantmätare

Stadsbyggnadsförvaltningen
Örnsköldsviks kommun
891 88 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel (arb.) 0660-887 73
Tel (mob.) 070-857 03 49

(Stockholmsgruppen)

Epost (arb.) anna.wedman.persson@ornskoldsvik.se

 

Anna Svensson (Föräldraledig)
Förrättningslantmätare

Lantmäterimyndigheten
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linköpings kommun
Drottninggatan 45
581 81 LINKÖPING

Tel (arb.) 013-20 66 49
Tel (mob.)

(Stockholmsgruppen)

Epost (arb.) anna.svensson2@linkoping.se

 

David Svantesson 
Förrättningslantmätare

Lantmäterimyndigheten
Kristianstads kommun
291 80 KRISTIANSTAD

Tel (arb.) 044-13 57 87
Tel (mob.) 073-313 57 85

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) david.svantesson@kristianstad.se


Lennart Moberg
(tidningen Stadsbyggnad)
GIS-utvecklare

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Tel (arb.) 054-540 45 02
Tel (mob.) 0703-29 54 19

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) lennart.moberg@karlstad.se

 

Lisa Klasson
Förrättningslantmätare

Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadskontoret
Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar

Tel (arb.) 0480–45 03 61
Tel (mob.)

(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) lisa.klasson@kalmar.se

 

Marianne Leckström (adjungerad)
Civilingenjör

Sveriges Kommuner & Landsting
Avd. för tillväxt & samhällsbyggnad
118 82 STOCKHOLM

Tel (arb.) 08-452 78 74
Tel (mob.) 070-958 78 74

Epost (arb.) marianne.leckstrom@skl.se

 

Pauline Pertoft
Avdelningschef

MBK- och GIS avdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona Stad
261 80 Landskrona

Tel (arb.) 0418-47 06 15
Tel (mob.)
(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) pauline.pertoft@landskrona.se

 

Cecilia Gran
Enhetschef

Kommunlantmäteriet
Malmö Stad
205 80 Malmö

Tel (arb.) 040-341116
Tel (mob.)
(Göteborgsgruppen)

Epost (arb.) cecilia.gran@malmo.se

 

Felicia Norén
Mark- och Exploateringsingenjör

Samhällsutveckling, Skellefteå kommun
931 85 Skellefteå

Tel (arb.) Kundtjänst 0910-73 50 00
Tel (mob.)
(Stockholmsgruppen)

Epost (arb.) felicia.noren@skelleftea.se

 

Julia Björklund
Enhetschef

Geodata distribution
Stockholm Stad

Tel (arb.) 08-508 27 308
Tel (mob.)

(Stockholmsgruppen)

Epost (arb.) julia.u.bjorklund@stockholm.se