Mark & Exploateringskommitténs ledamöter

Ulf Crichton (utbildningsansvarig) (ansv. medlemsrekrytering)
Exploateringschef

Miljö och Stadsbyggnad
Nacka k:n
131 81 NACKA

Tel (arb.) 08-718 79 03
Tel (fax) 08-718 90 45
Tel (bost.) 073-500 33 58
Tel (mob.) 070-431 99 03

Epost (arb.) ulf.crichton@nacka.se
Epost (priv.) ulf.crichton@home.se

Irene Bellman (adjungerad)
Konsult

Irene Bellman Fastighet Konsult och Projektutveckling
Husby Södergården 1
184 44 ÅKERSBERGA

Tel (mob.) 073-683 11 66

Epost (arb.) info@irenebellman.se

Katarina Bröms
Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadskontoret
Jönköpings kommun
551 89 JÖNKÖPING

Tel (arb.) 036-10 50 11
Tel (bost.) 036-16 60 54
Tel (mob.) 070-632 50 11

Epost (arb.) katarina.broms@jonkoping.se

Andreas Olsson
Mark- & exploateringschef

Ystads kommun
Mark- och exploateringsenheten
Nya Rådhuset
Österportstorg 2
271 80 Ystad

Tel (arb.) 0411-57 70 00

Epost (arb.) andreas.olsson@ystad.se
Ola Robertsson
Mark och Exploateringschef

Karlskrona kommun

Kommunledningsförvaltningen

371 83 Karlskrona

Tel (arb.) 0455-30 35 90
Epost (arb.) ola.robertsson@karlskrona.se

Eva Grönberg
Exploateringsingenjör

Trollhättans Stad
Kommunstyrelsens förvaltning
Kontoret Tillväxt och utveckling
461 83 TROLLHÄTTAN

Tel (arb.) 0520-49 79 76

Epost (arb.) eva.gronberg@trollhattan.se

Birgitta Gustafsson
Fastighetsstrateg

Örebroporten Fastigheter AB
Box 33520
701 35 ÖREBRO

Tel (arb.) 019-676 22 33
Tel (fax) 019-676 22 49
Tel (bost.) 019-20 25 20
Tel (mob.) 070-325 10 76

Epost (arb.) birgitta.gustafsson@orebroporten.se

Patrik Larsen
Mark- och Expl. chef

Kommunledningskontoret
Skellefteå kommun
931 85 SKELLEFTEÅ

Tel (arb.) 0910-73 72 01
Tel (mob.) 076-793 72 01

Epost (arb.) patrik.larsen@skelleftea.se

Niklas Lidström
Mark- och exploateringschef

Falkenbergs kommun

Samhällsbyggnadsavdelningen
Mark och Exploatering
311 80 Falkenberg

Tel (mob.) 073-724 23 28

Epost (arb.) niklas.lidstrom@falkenberg.se

Margareta Nilsson
Enhetschef Mark- och Infrastrukturprojekt

Karlstads kommun
Teknik- och fastighetsförvaltningen
651 84 Karlstad

Tel (arb./mob) 054-540 67 97

Epost (arb.) margareta.nilsson@karlstad.se

 

Stefan Sköldén (ansv. valberedning)
Mark- och Exploateringschef

Samhällsbyggnadsenheten
Nykvarns k:n
155 80 NYKVARN

Tel (arb.) 08-555 010 74
Tel (mob.) 070-375 60 57

Epost (arb.) stefan.skolden@nykvarn.se
Epost (priv.) stefan.skolden@gmail.com

Anita Wallin
Exploateringschef

Lunds kommun

Tekniska Förvaltningen
Mark och Exploateringskontoret

Tel (arb.) 046-35 50 78
Epost (arb.) anita.wallin@lund.se

Olof Moberg (adjungerad)
Förbundsjurist

Sveriges Kommuner & Landsting
Avd. för juridik
118 82 STOCKHOLM

Tel (arb.) 08-452 79 88
Tel (fax) 08-45271 17
Tel (bost.) 08-720 11 66
Tel (mob.) 070-319 79 88

Epost (arb.) olof.moberg@skl.se