Mark & Exploateringskommitténs ledamöter

Ulf Crichton (utbildningsansvarig) (ansv. medlemsrekrytering)
Mark- och exploateringschef
Täby kommun
Plan- och exploateringsavdelningen
183 80 Täby

Tel (arb dir) 08-55 55 94 69
Tel (bost.) 073-500 33 58
Epost (arb.) ulf.crichton@taby.se
Epost (priv.) ulf.crichton@home.se

 

Irene Bellman (adjungerad)
Konsult

Irene Bellman Fastighet Konsult och Projektutveckling
Husby Södergården 1
184 44 ÅKERSBERGA

Tel (mob.) 073-683 11 66

Epost (arb.) info@irenebellman.se

 

Katarina Bröms
VD

Södra Munksjön Utvecklings AB
Kämpevägen 17
553 02 JÖNKÖPING

Tel (arb.) 036-10 50 11
Tel (mob.) 070-632 50 11

Epost (arb.) katarina.broms@sodramunksjon.se

 

Andreas Winborg
Mark- & exploateringschef

Ystads kommun
Mark- och exploateringsenheten
Nya Rådhuset
Österportstorg 2
271 80 Ystad

Tel (arb.) 0411-57 70 00

Epost (arb.) andreas.winborg@ystad.se

 

Ola Robertsson
Mark och Exploateringschef

Karlskrona kommun

Kommunledningsförvaltningen

371 83 Karlskrona

Tel (arb.) 0455-30 35 90
Epost (arb.) ola.robertsson@karlskrona.se

 

Cecilia Kvibacke

Processledare  Mark och plan/
Mark- och exploateringsingenjör

Samhällsbyggnadskontoret
Bodens kommun

Telefon: 0921-627 06
Besöksadress: Stadshuset, Hus A, Plan 5
Postadress: 961 86 Boden

 

Birgitta Gustafsson
Fastighetsstrateg

Örebroporten Fastigheter AB
Box 33520
701 35 ÖREBRO

Tel (arb.) 019-676 22 33
Tel (fax) 019-676 22 49
Tel (bost.) 019-20 25 20
Tel (mob.) 070-325 10 76

Epost (arb.) birgitta.gustafsson@orebroporten.se

 

Patrik Larsen
Mark- och Expl. chef

Kommunledningskontoret
Skellefteå kommun
931 85 SKELLEFTEÅ

Tel (arb.) 0910-73 72 01
Tel (mob.) 076-793 72 01

Epost (arb.) patrik.larsen@skelleftea.se

 

Niklas Lidström
Mark- och exploateringschef

Ängelholms kommun

262 80 Ängelholm

Tel (mob.) 0431-46 93 41

Epost (arb.) niklas.lidstrom@engelholm.se

 

Margareta Nilsson
Enhetschef Mark- och Infrastrukturprojekt

Karlstads kommun
Teknik- och fastighetsförvaltningen
651 84 Karlstad

Tel (arb./mob) 054-540 67 97

Epost (arb.) margareta.nilsson@karlstad.se

 

Stefan Sköldén (ansv. valberedning)
Mark- och Exploateringsingenjör

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
611 83 NYKÖPING

Tel (arb.) 0155-45 77 70
Tel (mob.) 070-375 60 57

Epost (arb.) stefan.skolden@nykoping.se
Epost (priv.) stefan.skolden@gmail.com

 

Anita Wallin (ledamot redaktionsrådet Stadsbyggnad)
Exploateringschef

Lunds kommun

Tekniska Förvaltningen
Mark och Exploateringskontoret

Tel (arb.) 046-35 50 78
Epost (arb.) anita.wallin@lund.se

 

Olof Moberg (adjungerad)
Förbundsjurist

Sveriges Kommuner & Landsting
Avd. för juridik
118 82 STOCKHOLM

Tel (arb.) 08-452 79 88
Tel (fax) 08-45271 17
Tel (bost.) 08-720 11 66
Tel (mob.) 070-319 79 88

Epost (arb.) olof.moberg@skr.se