Trafikkommitténs ledamöter

Petter Skarin (ordf. och webbrådsrepr.)
Trafikplanerare

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Tel (arb.) 016-710 76 93
Tel (mob.) 070-651 91 23

Epost (arb.) petter.skarin@eskilstuna.se

 

Anders Bylund
Samhällsstrateg

Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå kommun
971 85 LULEÅ

Tel (arb.) 0920-45 42 33
Tel (mob.) 070-319 39 37

Epost (arb.) anders.bylund@lulea.se

 

Ann Storvall
Trafikingenjör

Stadsbyggnadsförvaltningen
Luleå kommun
971 85 LULEÅ

Tel (arb.) 0920-45 39 96
Tel (mob.) 076-780 39 96

Epost (arb.) ann.storvall@lulea.se

 

Henrik Söderström
Trafikplanerare

Trafikkontoret
Stockholms Stad
Box 8311
104 20 STOCKHOLM

Tel (arb.) 08-508 263 75
Tel (mob.) 076-122 63 75

Epost (arb.) henrik.soderstrom@stockholm.se

 

Tove Västibacken
Enhetschef, Trafik och samhälle

Stadsbyggnadsförvaltningen,
enhet Trafik och samhälle,
Uppsala kommun
753 75 Uppsala

Tel (arb.) 018-727 43 75,
Tel (mob.) 072-230 24 35

Epost (arb.) tove.vastibacken@uppsala.se

 

Helena Werre
Trafik- och tillståndschef

Samhällsbyggnad
Gävle kommun
801 84 GÄVLE

Tel (arb.) 026-17 82 56
Tel (bost.) 026-27 18 41
Tel (mob.) 070-414 09 91

Epost (arb.) helena.werre@gavle.se

 

Maria Brodde Makrí

Trafikavdelningen
Fastighets- och gatukontoret
Malmö stad
205 80 MALMÖ

Tel (arb.) 040-34 13 90
Tel (bost.) 040-15 66 92
Tel (mob.) 070-934 13 90

Epost (arb.) maria.brodde@malmo.se

 

Hanna Lamberg
Gatuchef

Mariestads kommun
Gatuavdelningen
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Tel (arb.) 0501-756115
Tel (mob.) 073-232 30 45

Epost (arb.) hanna.lamberg@mariestad.se

 

Per Öhgren
Trafiksäkerhetsexpert

Trafikkonsult AB
Solö gård 6
761 93 Norrtälje

Tel (mob.) 070-688 73 16

Epost (arb) info@ohgrentrafikkonsult.se

 

Daniel Sjölund
Trafikplanerare

Trafikkontoret
Göteborgs stad

Tel (arb.) 031-368 26 28
Tel (mob.) 076-76 75 440

Epost (arb) daniel.sjolund@trafikkontoret.goteborg.se

 

Angelica Svensson
Gatuingenjör

Malmö stad

Fastighets- och gatukontoret

205 80 Malmö

Tel (arb.) 040-34 12 10
Tel (mob.) 070-93 41 210

Epost (arb) angelica.e.svensson@malmo.se

 

Marie Grew

Trafikplanerare

Gävle kommun

Livsmiljö Gävle, trafik och tillstånd

801 84 Gävle

Tel (arb.) 02617 84 44

Epost (arb) marie.grew@gavle.se

 

Stina Feil
Trafikplanerare

Sundsvall kommun

Stadsbyggnadskontoret

851 85 Sundsvall

Tel (arb.) 060-19 15 43
Epost (arb) stina.feil@sundsvall.se

 

Birgitta Nylander
Enhetschef trafik

Stockholms stad

Exploateringskontoret, avdelningen Miljö och teknik

Fleminggatan 4

Box 8189

104 20 Stockholm

Tel (arb.) 08-508 265 46

Epost (arb) birgitta.nylander@stockholm.se

 

Elin Sandberg (adjungerad)
Utredare

Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö

Tel (arb.) 010-123 58 69
Tel (mob.) 0722-31 27 82

Epost (arb.) elin.sandberg@trafikverket.se

 

Prem Huq (adjungerad)

Sveriges Kommuner & Regioner
Avd. Tillväxt & Samhällsbyggnad
Hornsgatan 20
118 20 Stockholm

Tel (arb) 08-452 70 72

Epost (arb) prem.huq@skr.se

 

Camilla Burén (adjungerad)
Infrastrukturplanerare

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona

Tel (arb.) 0455-353102

Epost (arb.) camilla.buren@boverket.se