Trafikkommitténs ledamöter

Petter Skarin (ordf.)
Trafikplanerare

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Tel (arb.) 016-710 76 93
Tel (mob.) 070-651 91 23

Epost (arb.) petter.skarin@eskilstuna.se

 

Anders Bylund
Fd. Samhällsstrateg

Luleå

Tel (mob.) 070-319 39 37

Epost (arb.) andersbylund@telia.com

 

Henrik Söderström
Trafikplanerare

Trafikkontoret
Stockholms Stad
Box 8311
104 20 STOCKHOLM

Tel (arb.) 08-508 263 75
Tel (mob.) 076-122 63 75

Epost (arb.) henrik.soderstrom@stockholm.se

 

Tove Västibacken
Enhetschef, Trafik och samhälle

Stadsbyggnadsförvaltningen,
enhet Trafik och samhälle,
Uppsala kommun
753 75 Uppsala

Tel (arb.) 018-727 43 75,
Tel (mob.) 072-230 24 35

Epost (arb.) tove.vastibacken@uppsala.se

 

Per Öhgren
Trafiksäkerhetsexpert

Trafikkonsult AB
Solö gård 6
761 93 Norrtälje

Tel (mob.) 070-688 73 16

Epost (arb) info@ohgrentrafikkonsult.se

 

Daniel Sjölund
Trafikplanerare

Trafikkontoret
Göteborgs stad

Tel (arb.) 031-368 26 28
Tel (mob.) 076-76 75 440

Epost (arb) daniel.sjolund@trafikkontoret.goteborg.se

 

Angelica Svensson
Gatuingenjör

Malmö stad

Fastighets- och gatukontoret

205 80 Malmö

Tel (arb.) 040-34 12 10
Tel (mob.) 070-93 41 210

Epost (arb) angelica.e.svensson@malmo.se

 

Marie Grew

Enhetschef, Planering och Analys

Gävle kommun

Samhällsbyggnad Gävle

801 84 Gävle

Tel (arb.) 070-414 09 87

Epost (arb) marie.grew@gavle.se

 

Stina Feil
Trafikplanerare

Sundsvall kommun

Stadsbyggnadskontoret

851 85 Sundsvall

Tel (arb.) 060-19 15 43

Tel (mob) 073-271 86 43
Epost (arb) stina.feil@sundsvall.se

 

Birgitta Nylander
Enhetschef trafik

Stockholms stad

Exploateringskontoret, avdelningen Miljö och teknik

Fleminggatan 4

Box 8189

104 20 Stockholm

Tel (arb.) 08-508 265 46

Tel. (mob) 076-122 65 46

Epost (arb) birgitta.nylander@stockholm.se

 

Elin Sandberg (adjungerad)
Utredare

Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö

Tel (arb.) 010-123 58 69
Tel (mob.) 0722-31 27 82

Epost (arb.) elin.sandberg@trafikverket.se

 

Prem Huq (adjungerad)
Expert

Sveriges Kommuner & Regioner
Avd. Tillväxt & Samhällsbyggnad
Hornsgatan 20
118 20 Stockholm

Tel (arb) 08-452 72 10

Epost (arb) prem.huq@skr.se