Kommunala Lantmäteridagarna 2019

Program Kommunala Lantmäteridagarna 2019

 

Presentationer

Att vända en stad – Stadsutveckling i LandskronaÅsa Cademar Nilsson, Lantmäterichef Lantmäterimyndigheten Landskrona

På gång inom LantmäterietUlf Eriksson, Nationell geodatasamordnare, Lantmäteriet, Magnus Forsberg Strateg, Lantmäteriet

Nytt från SKLMarianne Leckström, Handläggare, Sveriges kommuner och landsting

Strandskydd – Är det tillåtet att ändra i fastighetsindelningen? – Ingela Boije af Gennäs, Lantmätare, Svefa, Stockholm

Visualisering av 3D-fastigheter i SverigeAlice Hugosson, Konsult Verksamhetsutveckling, Agima Management AB

Vägen till framtiden – utveckling av arbetssätt och digitala verktygMaria Petrusson, utvecklingschef fastighetsbildning, Magnus Forsberg, strateg, Lantmäteriet

3D-förrättning i praktikenKarolina Larsson/Eva Ölund, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm

Kommunernas användning av FastighetsregistretMalgorzata Drewniak, Jurist Lantmäteriet

Rättsfall inom fastighetsrättJan Gustafsson, Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Angelägna regelförenklingarLennart Sjögren, seniorkonsult inom samhällsbyggnad och lantmäteri, Analys och Utveckling AB, Uno Jakobsson, Advokat, ordförande i Riksförbundet enskilda vägar (REV)

Smartare samhällsbyggnadsprocess – med hjälp av nationell tillgång till standardiserade geodata – Malin Klintborg, Uppdragsledare Lantmäteriet