Kommunala Lantmäteridagarna 2021

25 – 26 november 2021

 

PROGRAM

Program Kommunala Lantmäteridagarna 2021

 

PRESENTATIONER

 

Strandskydd och samhällsbyggnad – senaste nytt
Ingela Boije av Gennäs, senior rådgivare, partner, Svefa

 

Gemensamhetsanläggningar som förfallet
Lukas Ruderstam, Förrättningslantmätare, Lantmäteriet Växjö

 

Nationella geodataplattformen
Staffan Kjellman, Projektledare för Datavärdskap inom Smartare samhällsbyggnadsprocess på Lantmäteriet, Agima Management AB / Lantmäteriet

 

Aktuella frågor från SKR
Marianne Leckström, handläggare Sveriges Kommuner och Regioner

 

Aktuellt från KLM-styrgrupp
Cecilia GRan, ordförande i KLM-gruppen, chef KLM Malmö, Malmö Stad

 

Nytt från Lantmäteriet
Ulf Eriksson, Verksamhetsutvecklare, Lantmäteri

 

Drönargränser
Mikael Johansson, kundansvarig, Aveki
Malin Sträng, Geodatachef, Värmdö kommun

 

Slussen – från trafikplats till mötesplats
Eva Rosman, Kommunikationsansvarig, Slussen, Stockholm Stad, Exploateringskontoret

 

Slussen fastighetsrättsliga utmaningar
Karolina Larsson, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm

 

A BIM-based 3D Property Formation Process
Jing Sun, PhD kandidat, KTH

 

Visualisering 3D-fastigheter
Karolina Larsson, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm
Fanny Nordqvist-Darell, Ingenjör 3D-visualisering, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm Stad

 

Fastighetsbildning i tiden
Tomas Vesterlin, civ. ing. jur. kand, AB Vesterlins

 

Samnyttjad mark och urbana allmänningar – forskning om hur mark kan samnyttjas för såväl enskilda som gemensamma behov
Per Larsson, Lantmätare, Göteborg Stad

 

Hemmaladdning av elfordon på parkeringsplatser som förvaltas av en samfällighetsförening – vad är möjligt?

 

Elbilsladdning i samfälligheter

Laddinfrastruktur

Förtydligande och kommunikation

 

Linda Sabel, verksamhetsstrateg, Lantmäteriet
Iia Kolk, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet
Anders George, förrättningslantmätare, Lantmäterimyndigheten i Göteborgs stad