Dokumentation från Gatukontorsdagarna 2015 i Växjö

Tillbaka till listan med genomförda evenemang.

Tisdag 19 maj

17.00-20.00 Registrering
Östergatans restaurang, Myresjöhus Arena i Arenastaden.
18.00-19.00 Guidade turer i ArenastadenKort introduktion inomhus, sedan rundvandring i området.
19.00-22.00 Mingel på Östergatans restaurang
Mingelkväll med plockmat och dryck. Buffén
serveras mellan 19.00 och 21.00.

Onsdag 20 maj

Moderator: Anna Olofsson

08.00 Registrering och kaffe
08.30 Välkommen till Gatukontorsdagarna 2015!
Gatukommitténs ordförande hälsar välkommen till årets gatukontorsdagar.
Hans Andersson, Gatukommitténs ordförande
08.35 Välkommen till Växjö!
Växjö är platsen vid sjöarna där vägarna möts. Så poetiskt och vackert ursprung har ortsnamnet Växjö som ligger omgärdat av inte mindre än sju sjöar mitt i småländska Kronobergs län.
Anna Tenje, kommunalråd, Växjö kommun
08.40 Växjö – från stor småstad till liten storstad
Växjö kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Tillväxten gör att den snart kommer att förvandlas från småstad till en liten storstad med dess för- och nackdelar.
Maria Sundell Isling, teknisk chef, Växjö kommun
Maria Sundell Islings presentation i Pdf-format (9 MB)

Den gröna staden

09.00 Växjö, Europas grönaste stad
Historien bakom varför Växjö kallas för Europas grönaste stad och exempel på aktuella miljöprojekt som ska göra Växjö ännu grönare.
Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef, Växjö kommun
Julia Ahlrots presentation i Pdf-format (5 MB)
09.30 Utställarbesök och fika med frukt och smörgås
10.00 Restaurering av Växjös stadsnära sjöar
Växjö ligger omringat av sju sjöar. Sjöarna lider idag av övergödning. Nu tas ett helhetsgrepp för att restaurera hela sjösystemet.
Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig, Växjö kommun
Andreas Hedréns presentation i Pdf-format (2 MB)
10.30 Dagvatten i stadsmiljö
Hur arbetar Växjö med dagvattenfrågor och exempel på bra dagvattenhantering i stadsmiljö
Malin Engström, avdelningschef planeringsavdelningen, Växjö kommun
Malin Engströms presentation i Pdf-format (6 MB)
11.00 Växjö runt – ett rekreativt cykel- och gångstråk runt Växjö stad
Friluftsstråket Växjö runt binder samman sex sjöar och sex naturreservat i anslutning till Växjö stad. Sträckningen går främst i den tätortsnära naturen och ger goda upplevelser längs hela den 42 km långa maratonslingan.
Lars Andersson, kommunekolog, Växjö kommun
Lars Anderssons presentation i Pdf-format (13 MB)
11.30 Lunch och utställarbesök

Nytt och Nyttigt

13.00 SKL – vad är på gång
En orientering om pågående arbeten och nya handböcker från Sveriges Kommuner och Landsting.
Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner och Landsting
Ulrika Appelbergs presentation i Pdf-format (2 MB)
13.30 Trafik för en attraktiv stad, utgåva 3
TRAST kommer i vår ut i ny utgåva. Här presenteras några av nyheterna.
Elin Sandberg, utredare, Trafikverket
Utformning av gaturum, en VGU-guide
En ny handbok för en målinriktad, systematisk och väl förankrad utformningsprocess.
Roger Johansson, SWECO Infrastructure AB
Elin Sandbergs presentation i Pdf-format (5 MB)
och Roger Johansson presentation i Pdf-format (2 MB)
14.15 Utställarbesök med fika och kaka
14.45 Parallella guidade turer
1. Dagvatten, busstur
2. Sjöarnas rening, busstur
3. Växjösjön runt, busstur
4. Stadsrundtur till fots
Val av guidad tur sker i samband med anmälan till konferensen.
16.30 Dagens konferens avslutas
18.00 Avresa mot middagen i Kosta med hyttsill
Buss avgår från kommunhuset Västra Esplanaden 18.
Anmälan sker i samband med anmälan till konferensen.
22.15 Återresa till Växjö

Torsdag 21 maj

Moderator: Anna Olofsson

Upphandling

08.30 Efter regn kommer solsken – Växjös utvecklingsarbete inom upphandling och inköp i teknisk förvaltning
Efter hård mediabevakning kring felaktigt utförda upphandlingar inledde tekniska förvaltningen sin resa mot en funktionell hantering av upphandlingar och inköp. Exposé och reflektion kring utvecklingsarbetet.
Mia Stavert, avdelningschef tekniska förvaltningen och David Braic, upphandlingschef, Växjö kommun
Mia Stavert och David Braics presentation i Pdf-format (4 MB)
09.00 Belysningsupphandling
Ett nytt sätt att handla upp drift och underhåll av gatubelysning, där entreprenören får ett större helhetsansvar.
Ingemar Johansson, planeringsledare, Göteborgs Stad Trafikkontoret
Ingemar Johanssons presentation i Pdf-format (<1 mb)
09.30 Konsultupphandling
Exempel från svenska upphandlingar kopplat till det arbete som bedrivs med att ta fram en handbok för konsultupphandling.
Representanter från svenska kommuner.
10.00 Utställarbesök och fika

Drift och underhåll

10.30 Underhållsplanering för alla
Hur får man upp förståelsen för att underhåll kostar tid och pengar. Danskt exempel.
Lars Testmann, Ramböll, Danmark

Hur gör man underhållsbehovet begripligt och prioriterbart för politiker. Svenskt perspektiv.
Ted Ell, stadsmiljöchef, Stockholm stad
Lars Testmanns presentation i Pdf-format (<1 mb) och
Ted Ells presentation i Pdf-format (4 MB)
11.15 Vinterväghållning av cykelvägar
Hur kan man underlätta för cykling året runt? Erfarenheter från Göteborg.
Erika Åkerblom, planeringsledare, Göteborgs Stad Trafikkontoret
Erika Åkerbloms presentation i Pdf-format (4 MB)
11.55 Presentation av nästa års värdkommun
Hans Andersson, Gatukommitténs ordförande
12.00 Lunch och utställarbesök

Arbetsmiljö, säkerhet på väg

13.30 Trafikanordningsplaner och säkerhet på väg i Örebro kommun
Hur arbetar man i Örebro kommun med säkra vägarbetsplatser idag och hur tänker man inför framtiden.
Håkan Blaxmo, trafikingenjör, Örebro kommun
13.45 Arbetsmiljöverket arbetar för säkra vägarbetsplatser
Arbetsmiljöverkets syn på vägarbetsplatser och hur de ser ut idag. Vilka skyldigheter har vi kommuner och vilka eventuella påföljder och avgifter kan bli aktuella. Arbetsmiljöverket
Per-Arne Mattsson, arbetsmiljöinspektör,
Per-Arne Mattssons presentation kan tyvärr inte visas av upphovsrättsliga orsaker.
14.30 Gatukontorsdagarna avslutas
Fika ”to go”