Nytt bebyggelseregister till nytta för Sveriges samh.