Dag 2, pass 9, Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister