MEX-dagarna 2019

Program MEX-dagarna 2019

Presentationer

Att skapa värde genom sociala hållbarhetskrav i markanvisningSäde Virkamäki, Utvecklingssekreterare, Malmö stad, fastighets- och gatukontoret

Att skapa värde genom sociala hållbarhetskrav i markanvisningDagmar Gormsen, Utvecklingsledare social hållbarhet, Skanska

Sege Park – exploatering i en grön kulturmiljöPernilla Andersson, Exploateringsingenjör/projektledare, Malmö stad, fastighets- och gatukontoret

Utvecklingen på bostadsmarknaden Ted Lindqvist, VD Evidence

Fastighetsrättslig trendspaningTomas Vesterlin, civ.ing, jur.kand, Vesterlins & co

Northvolts mångmiljardsatsning i SkellefteåEnar Nordvik, Arkitekt, Skellefteå kommun

Forskningsdriven stadsutveckling – nu byggs Brunnshög i LundEva Rydén Dalman, Projektchef för Brunnshög, Lunds kommun

 

Hur tänker fastighetsutvecklare: Teori och empiriHans Lind, Professor i fastighetsekonomi

I huvudet på en större bostadsutvecklareKim Kulstad, Regionchef, Peab Bostad AB

En mindre bostadsutvecklares perspektiv Torsten Kai-Larsen, Fastighetsutvecklare, VD SBU AB. Gert Wingårdh, Arkitekt, VD Wingårdhs.
Joakim Lyth, Arkitekt, Chef Wingårdhs Malmökontor

Anläggningsarrende bra eller dåligt?Fredrik Warnquist, lantmätare och fastighetsexpert, LTH Lunds Universitet

Ekologisk kompensation vid exploateringTim Schnoor, Gruppchef, Ekolog, Fil. Dr, Ekologigruppen AB

På rätt platsPer Henningsson, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Befolkningsskydd i plan- och byggprocessenLars Gråbergs och Anna Nordlander, Handläggare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Krav på skyddsrum vid nybyggnationJohan Buhre, Projektledare, Nacka kommun

Rättsfall inom fastighetsrättenJan Gustafsson, tekniskt råd, mark- och miljööverdomstolen

Nytt från SKL Olof Moberg, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting