MEX-dagarna 2022

MEX-dagarna 2022
8 – 9 november 2022 i Borås

 

PROGRAM
Program MEX-dagarna 2022, Borås

 

PRESENTATIONER

 

Dag 1 – 8 november

 

Välkommen till Borås – Länk till film om Borås
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande i Borås
Kerstin Hermansson, kommunalråd

 

Grönt parkstråk bildar ryggrad när Borås växer – kommer
Richard Mattsson, stadsarkitekt Borås stad
Anton Spets, stadsträdgårdsarkitekt, Borås stad

 

Flytt av kraftvärme- och avloppsreningverk ger möjlighet för staden att växa
Magnus Kårestedt, VD, Borås Energi och miljö
Elisabeth Eickhoff, MEX-chef, Borås stad

 

Stadsutveckling Borås stationsområde
Emma Larsson, projektledare, Borås stad

 

Aktuella marknadsläget och bostadsbyggande i mindre orter
Ted Lindqvist, VD Evidens

 

Markåtkomst och ersättningar
Lars Munther, Affärschef Skog & Lantbruk, Syd Svefa

 

Elände och granbarkborrar – hur du undviker nödläge i kommunskogen!
Marie Dahlstrand Wickström, Skogsförvaltare, Skogssällskapet

 

Dag 2 – 9 november

 

Fastighetsrättslig trendspaning
Tomas Vesterlin, civ. ing, jur.kand, Vesterlins & Co

 

Säkerhet i exploateringsavtal – bedömning av exploatörens kreditvärdighet
Ulf Jensen, Professor emeritus från Lunds Universitet och fd gästprofessor på Högskolan Väst och Chalmers

 

Exploatörsbyggd allmän anläggning – hur hantera LOU och moms?
Sara Bolander, projektutvecklare Förvärv JM
Olof Moberg, Sveriges Kommuner och Regioner

 

Massor och massor – så återanvänder vi massor mellan olika projekt
Ola Norling, byggledare mark- och infrastrukturprojekt, Karlstads kommun

 

Inre hamnen – efterbehandling av ett före detta gasverk inför bostadsbyggande
Henrik Haugness, Exploateringschef, Norrköpings kommun

 

Förlösande eller förlamande samhällsbyggande i en turbulent tid – kommer
Erik Herngren, senior rådgivare på analys- och strategikonsultföretaget Kairos Future

 

Aktuella rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen
Jan Gustafsson, tekniskt råd Mark- och miljööverdomstolen

 

Nytt från SKR
Olof Moberg, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Regioner