Nominering av kandidater

Nu har du chansen att nominera kandidater till Årets Stadsbyggnadsprojekt respektive Årets Stadsbyggare!

Regler för dessa båda utmärkelser finns på föreningens hemsida, för Årets Stadsbyggnadsprojekt:
Ladda hem

Och för Årets Stadsbyggare:
Ladda hem

Skicka förslag senast den 1 mars 2018 men gärna tidigare till anders.bylund@lulea.se

För Årets Stadsbyggnadsprojekt gäller att till de nominerade förslagen ska en kort beskrivning och motivering bifogas.
En beskrivning av projektet och hur det genomförts, samt organisation och deltagande personer i projektet.
Samt en kortfattad motivering till varför projektet förnyat arbetssätt och samverkan till gagn för utveckling av samhällsbyggandet. Projektet ska vara genomfört och klart under senare år så att det kan framgå att projektet haft ett positivt resultat.

För Årets Stadsbyggare gäller att till de nominerade förslagen ska en motivering till varför personen skall erhålla utmärkelsen bifogas. Utmärkelsen är avsedd för att uppmärksamma en person, som med ett professionellt och/eller ideellt arbete lyft fram stadsbyggandet och kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggnadsområdet. För att komma ifråga för utmärkelsen krävs att man ska ha åstadkommit något extra inom stadsbyggandet.

Målet är att dela ut dessa på föreningens årskongress i Uppsala i september 2018.

Å styrelsens vägnar, Anders Bylund
Styrelseledamot i Föreningen Sveriges Stadsbyggare