Nyheter

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har utsett Spårvägen i Lund till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2022. Motiveringen lyder: Att planera och bygga en spårväg är ett omfattande och utmanande stadsbyggnadsprojekt i en modern stad. Särskilt i en stad som Lund med en historisk och känslig miljö. Projektet är ett ekonomiskt stort projekt...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har utsett Thomas Nylund till Årets Stadsbyggare 2022. - Det är väldigt smickrande, jag är oerhört hedrad. Ett fint erkännande efter lång och trogen tjänst inom samhällsbyggnadsområdet, säger Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare. Motiveringen lyder: Thomas Nylund har under många år på olika sätt...

Gatu- och parkdagarna 2022 i Helsingborg 15-16 juni bjöd på en storstilad comeback efter pandemin. Konferensen innehöll studiebesök, utställning, ett stort antal högaktuella föredrag, panelsamtal, middag och underhållning. Hans Andersson, ordförande i arrangerande Gatukommittén i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, direkt efter konferensen – hur vill du sammanfatta arrangemanget? –...

Årets upplaga av Föreningen Sveriges Stadsbyggares vårträff genomfördes i Helsingborg 31 maj-1 juni.   På agendan fanns kommittéutvecklingsarbete och styrelsemöte, samt även tillfälle att ta del av den stora stadsmässan H22 City Expo som just hade öppnats.   Från föreningen slöt många engagerade upp; styrelse, funktionärer, revisorer, valberedningens ordförande...