Nyheter

Föreningens 3D-seminarium 2022 genomfördes i Karlskrona 29-30 september. Dessutom fanns möjligheten att delta på distans digitalt. Totalt samlade seminariet över hundra deltagare. - Det har varit jätteroligt! Det var en bra bredd på presentationerna. De hetaste ämnena denna gång var digitala tvillingar och parametrisk design. Det...

Sabina Edelman, mark- och exploateringschef i Nynäshamns kommun, tilldelas föreningens stipendium för en studieresa till Japan under februari 2023, inklusive deltagande på samhällsbyggnadskonferensen International Conference on Urban Systems Engineering, Planning and Management. Hon konstaterar att det är oerhört viktigt att hänga med i utvecklingen i arbetet...

Under två intensiva dagar, 13-14 september, diskuterade cirka 70 konferensdeltagare samverkan under temat Närhet och Tillsammansarbete mellan kommunen, näringslivet, medborgare och platser på evenemanget Sveriges Stadsbyggare 2022 med årskongress, arrangerat av Föreningen Sveriges Stadsbyggare och Umeå kommun. Årets Stadsbyggare Thomas Nylund och Årets Stadsbyggnadsprojekt Spårvägen i...

Det blir allt vanligare att bygg- och fastighetsbolag och andra organisationer använder olika former av miljöargument i sin kommunikation för att dra fördel av det växande miljö- och klimatintresset. Återkommande uttryck, är ”klimatneutral” och ”klimatkompensation” vilket kan upplevas som både otydligt och förvirrande. Ofta görs det...