Nyheter

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har svarat på remissen Fi2021/01486 – Stärkt planering för en hållbar utveckling. Sammanfattningsvis är Föreningen Sveriges Stadsbyggare positiva till samtliga förändringsförslag som remissen ger möjlighet att tycka till om och tillstyrker förändringarna. Föreningen anser att utredningen är väl genomförd och därigenom levererar bra och...

Temat för nummer 3 är Stadsutveckling/Malmö och du kan läsa om Sorgenfri – ett av Malmös stora stadsutvecklingsområden. I Sorgenfri, som ligger mitt i Malmö, pågår en omvandling av de gamla industrikvarteren i stadsdelens norra delar till ett helt nytt bostadsområde. Ambitionen har varit att...