Nyheter

Det som brukar betecknas som “hålor” – det vill säga våra småorter – är för närvarande de mest klimatsmarta samhällena. Nya” gröna” stadsdelar i storstäderna verkar däremot inte bidra till att minska utsläppen. – Det råder en hel del mytbildning om stad och land inom klimatpolitiken,...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare tar nu nästa steg i en framtidssatsning. Föreningen ska arbeta med utveckling för att bli en erfaren och modern samlad kraft i stadsbyggandet och i samhällsdebatten en given plats för yrkesutbyte och fortbildning en förening som erbjuder medlemsnytta med sociala nätverk för kunskapsutbyte ...

Nominera kandindater till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2020 respektive Årets Stadsbyggare 2020 Nominera kandidater till föreningens utmärkelser nu! För 2019 kom flera bra förslag in och i slutändan gick priserna till kvarteret Hamnoasen i Landskrona respektive till Christer Larsson, före detta stadsdirektör i Malmö. Priserna delades ut vid årskongressen...

Det var många intresserade deltagare som slöt upp när Föreningen Sveriges Stadsbyggares 3D-seminarium drog igång 27 november. De fick ta del av flera konkreta exempel på arbete med 3D i olika kommuner runt om i Sverige. Ett axplock av programpunkterna: Tamarinden – tillgängliggöra det nya gaturummet. Emil...

Kommunala Lantmäteridagarna 2019 är i full gång på Ingenjörshuset i Stockholm. Dagarna inleddes med att nytillträdde ordförande Lisa Klasson hälsade deltagarna välkomna. Därefter har programmet löpt på med föredrag om stadsutveckling, strandskydd, 3D Fastighetsbildning och nyheter från Lantmäteriet och SKL. Kommunala Lantmäteridagarna pågår 14-15 november....