Nyheter

16-17 september arrangerades Föreningen Sveriges Stadsbyggares 117:e årskongress. Programmet med tema Växtvärk i stadsbyggandet bjöd på många intressanta föredrag som med det övergripande temat som röd tråd tog upp många olika vinklar som sociala aspekter, arkitektur för hållbart samhällsbyggande, städers och landsbygder ömsesidiga beroende och...

En workshop om Asset Management, arrangerad av Föreningens Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Ramboll 5 september, samlade intresserade deltagare som fick ta del av det senaste inom Asset Management. Det finns flera anledningar till varför Asset Management har ökat i betydelse. Samhällets funktion är beroende av...

Föreningen utser årligen en person till Årets Stadsbyggare. I år har Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson utsetts. – Jag tror att stadsbyggandets kraft är underutnyttjad, därför är det glädjande att vi nu har en nationell politik som tar sin utgångspunkt i det. Den gamla politiken var illustrerad av...