Nyheter

En workshop om Asset Management, arrangerad av Föreningens Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Ramboll 5 september, samlade intresserade deltagare som fick ta del av det senaste inom Asset Management. Det finns flera anledningar till varför Asset Management har ökat i betydelse. Samhällets funktion är beroende av...

Föreningen utser årligen en person till Årets Stadsbyggare. I år har Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson utsetts. – Jag tror att stadsbyggandets kraft är underutnyttjad, därför är det glädjande att vi nu har en nationell politik som tar sin utgångspunkt i det. Den gamla politiken var illustrerad av...

Remiss slutbetänkande (SOU 2019:9) Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning   Föreningen Sveriges Stadsbyggare har följande synpunkter på ovanstående remiss:   Utredaren har överlämnat slutbetänkande för uppdraget att se över behovet av att införa en privat initiativrätt så att en enskild exploatör kan genomföra vissa formella beredningsåtgärder i...