Nyheter

Sabina Edelman, mark- och exploateringschef i Nynäshamns kommun, tilldelas föreningens stipendium för en studieresa till Japan under februari 2023, inklusive deltagande på samhällsbyggnadskonferensen International Conference on Urban Systems Engineering, Planning and Management. Hon konstaterar att det är oerhört viktigt att hänga med i utvecklingen i arbetet...

Under två intensiva dagar, 13-14 september, diskuterade cirka 70 konferensdeltagare samverkan under temat Närhet och Tillsammansarbete mellan kommunen, näringslivet, medborgare och platser på evenemanget Sveriges Stadsbyggare 2022 med årskongress, arrangerat av Föreningen Sveriges Stadsbyggare och Umeå kommun. Årets Stadsbyggare Thomas Nylund och Årets Stadsbyggnadsprojekt Spårvägen i...

Det blir allt vanligare att bygg- och fastighetsbolag och andra organisationer använder olika former av miljöargument i sin kommunikation för att dra fördel av det växande miljö- och klimatintresset. Återkommande uttryck, är ”klimatneutral” och ”klimatkompensation” vilket kan upplevas som både otydligt och förvirrande. Ofta görs det...

Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändringar på individnivå ger stora förbättringar av utsläppsnivåer, men då måste man på samhällsnivå först göra det lätt att göra rätt. Och för att...