Nyheter

Nu är det dags! En möjlighet du inte får missa! Du kan söka föreningens stipendium!   Så här står det i bestämmelserna för stipendiet: “Stipendiet är avsett att användas för studier, forskningsarbete eller resor, som befordrar utveckling inom något speciellt område av kommunaltekniken eller samhällsbyggandet. Stipendiet tilldelas i första...

Arbetet med att anpassa föreningens arbete till morgondagens krav är i full gång. På föreningens Strategidagar i november ägnade styrelse och funktionärer en workshop till att trendspana för att framtidssäkra Föreningen Sveriges Stadsbyggare. En arbetsgrupp bestående av föreningsmedlemmarna Åke Persson, Ulf Lademyr, Viveka Sohlén, Andreas Severinsson och...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har som remissinstans inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet SOU 2018:67 ”Ett snabbare bostadsbyggande”. Här följer en sammanfattning av Mex-kommitténs remissvar. För remissvaret i dess helhet, se pdf: Remiss snabbare bostadsbyggande Mex-kommittén bedömer att det är oklart om några av de förslag som utredaren tagit...

  Se också specialerbjudanden till pensionärer och studenter. Bli redo för framtiden - anmäl dig nu till årets vassaste mötesplats för digitalt samhällsbyggande 19-20 mars 2019 på Kistamässan i Stockholm. Konferensen har tre övergripande teman med talare i toppklass: Digitala lösningar och processer inom samhällsbyggandet, Vägval och risker...

Konferens- och kursutbudet för 2019 är nu fastställt med såväl datum som platser och ser ut som följer: Stadsbyggnadsdagarna 2019 6–7 februari Karlstad Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 19–20 mars 2019 Kistamässan, Stockholm Trafikfrågor i stadsbyggandet 2019 3–4 april Järfälla Gatu- och parkdagarna 2019 25–26 april Uppsala Medborgardialog i...