Nyheter

Föreningen utser årligen ett projekt till Årets Stadsbyggnadsprojekt. I år har Hamnoasen i Landskrona utsetts. Juryns motivering lyder: Kommunens ambition att öka sin attraktivitet som bostadsort, med hjälp av stadsbyggnadsprojekt, har förvaltats väl av STADSSTUDIO i det arkitektdrivna projektet i kvarteret Hamnoasen i Landskrona. Kvarteret bjuder på en genomtänkt...

Föreningen utser årligen en person till Årets Stadsbyggare. I år har Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson utsetts. Juryns motivering lyder: Genom sitt ledarskap inom samhällsbyggnadsområdet, som stadsbyggnadsdirektör i Malmö, statens utredare för en ny politik för arkitektur, form och design och som riksarkitekt har Christer Larsson breddat synen...

Hur gör man egentligen för att bygga ett nytt utanförskapsområde? Vilka krav är allra viktigast att tillgodose för att verkligen säkerställa att området blir rejält segregerat och oattraktivt från dag 1? Nej, självklart är det ingen som vill bygga ett nytt sådant område – ”och...

Nu är det dags! En möjlighet du inte får missa! Du kan söka föreningens stipendium!   Så här står det i bestämmelserna för stipendiet: “Stipendiet är avsett att användas för studier, forskningsarbete eller resor, som befordrar utveckling inom något speciellt område av kommunaltekniken eller samhällsbyggandet. Stipendiet tilldelas i första...

Arbetet med att anpassa föreningens arbete till morgondagens krav är i full gång. På föreningens Strategidagar i november ägnade styrelse och funktionärer en workshop till att trendspana för att framtidssäkra Föreningen Sveriges Stadsbyggare. En arbetsgrupp bestående av föreningsmedlemmarna Åke Persson, Ulf Lademyr, Viveka Sohlén, Andreas Severinsson och...