Nyheter

Föreningen har svarat på remiss för betänkandet (SOU 2018:46) En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering. Här är remissvaret, i dess helhet: Föreningen Sveriges Stadsbyggares synpunkter Översiktsplanering som underlättar efterföljande planering är en av grundpelarna i kommunernas arbete för en hållbar utveckling av samhället. Föreningen ser...

Kommunala Lantmäteridagarna 2018 gick av stapeln 22-23 november på Citykonferensen i Stockholm. Dagarna bjöd på en blandning av ämnen inom lantmäteriområdet, så som stadsutveckling i Stockholm, besök av lantmäteriets chef för Division Fastighetsbildning, Lantmäteriets Geocell i Färila, riksgränsernas historia, aktuella rättsfall och mycket mer. Cirka...

Det är en gedigen skara talare som nu är klara för Position 2030, 19-20 mars 2019. Bland dem kan nämnas Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Du kommer att få höra henne berätta om DIGGs viktiga uppdrag - att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och...