Nyheter

Rusta dig för digitalt samhällsbyggande och anmäl dig till Position 2030. Anmälan öppnar 5 november. Ett Early bird-erbjudande gäller till den 10 december så passa på att säkra din biljett till ett lägre pris så fort anmälan öppnar via https://position2030.se/anmalan/ (medlemmar i Föreningen Sveriges Stadsbyggare får dessutom...

Mex-dagarna har en längre tid varit Föreningen Sveriges Stadsbyggares flaggskepp på evenemangssidan med ett stort deltagarantal, nu har arrangemanget tagit ytterligare ett kliv framåt – Mex-dagarna 2018 i Västerås lockar över 500 deltagare.   Ulf Crichton, ordförande i Mex-kommittén som arrangerar Mex-dagarna, hur pass stort rekord pratar vi...

Det är dags att skicka in nomineringar till föreningens båda utmärkelser Årets Stadsbyggnadsprojekt respektive Årets Stadsbyggare för 2019. För 2018 fick vi flera bra förslag och i slutändan gick priserna till Stenpiren i Göteborg respektive stadsträdgårdsmästare Zandra Nordin i Skellefteå. Priserna delades ut vid årskongressen i Uppsala i...

Nu pågår planeringen inför konferensen ”Position – för digitalt samhällsbyggande 2030” som Föreningen Sveriges Stadsbyggare arrangerar tillsammans med våra systerföreningar Kartografiska sällskapet, Geoforum Sverige, BIM Alliance och Samhällsbyggarna. Arbetet är organiserat i en styrgrupp och en programgrupp. Vi har en struktur för konferensen och har...