Nyheter

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har som remissinstans inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet SOU 2018:67 ”Ett snabbare bostadsbyggande”. Här följer en sammanfattning av Mex-kommitténs remissvar. För remissvaret i dess helhet, se pdf: Remiss snabbare bostadsbyggande Mex-kommittén bedömer att det är oklart om några av de förslag som utredaren tagit...

  Se också specialerbjudanden till pensionärer och studenter. Bli redo för framtiden - anmäl dig nu till årets vassaste mötesplats för digitalt samhällsbyggande 19-20 mars 2019 på Kistamässan i Stockholm. Konferensen har tre övergripande teman med talare i toppklass: Digitala lösningar och processer inom samhällsbyggandet, Vägval och risker...

Konferens- och kursutbudet för 2019 är nu fastställt med såväl datum som platser och ser ut som följer: Stadsbyggnadsdagarna 2019 6–7 februari Karlstad Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 19–20 mars 2019 Kistamässan, Stockholm Trafikfrågor i stadsbyggandet 2019 3–4 april Järfälla Gatu- och parkdagarna 2019 25–26 april Uppsala Medborgardialog i...

Föreningen har svarat på remiss för betänkandet (SOU 2018:46) En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering. Här är remissvaret, i dess helhet: Föreningen Sveriges Stadsbyggares synpunkter Översiktsplanering som underlättar efterföljande planering är en av grundpelarna i kommunernas arbete för en hållbar utveckling av samhället. Föreningen ser...