Nyheter

Det är dags att skicka in nomineringar till föreningens båda utmärkelser Årets Stadsbyggnadsprojekt respektive Årets Stadsbyggare för 2019. För 2018 fick vi flera bra förslag och i slutändan gick priserna till Stenpiren i Göteborg respektive stadsträdgårdsmästare Zandra Nordin i Skellefteå. Priserna delades ut vid årskongressen i Uppsala i...

Nu pågår planeringen inför konferensen ”Position – för digitalt samhällsbyggande 2030” som Föreningen Sveriges Stadsbyggare arrangerar tillsammans med våra systerföreningar Kartografiska sällskapet, Geoforum Sverige, BIM Alliance och Samhällsbyggarna. Arbetet är organiserat i en styrgrupp och en programgrupp. Vi har en struktur för konferensen och har...