Nyheter

Temat för nummer 3 är Stadsutveckling/Malmö och du kan läsa om Sorgenfri – ett av Malmös stora stadsutvecklingsområden. I Sorgenfri, som ligger mitt i Malmö, pågår en omvandling av de gamla industrikvarteren i stadsdelens norra delar till ett helt nytt bostadsområde. Ambitionen har varit att...

För första gången sänds Lantmäteridagar digitalt och det är Lennart Moberg från Karlstad som modererar genom denna konferens som är något kortare än vanligt. Det bjuds på många intressanta föredrag från områdeskända föredragshållare. På eftermiddagen den 19 maj hörs till exempel rättsfall i MÖD, grundkartans juridik...