Nyheter

Växjö kommun gjorde under 2022 en sammanslagning av tekniska förvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och planeringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen. Dessa fyra delar kom att bilda Växjö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning med sammanlagt omkring 330 medarbetare. Syftet med att bilda en ny förvaltning var att få till en ökad helhetsplanering,...

Den svenska vatteninfrastrukturen är ålderstigen, investeringsbehovet är kraftigt eftersatt och underhållsskulden ökar med åtskilliga miljoner per år. Enligt Svenskt Vatten läcker i genomsnitt 17 procent av vattnet i de kommunala vattenledningarna. – Det läcker lite överallt i systemet, i vissa kommuner mer och i andra mindre, säger...

Behöver du mer kunskap om inköp, exploatering eller marktransaktioner i samband med samhällsbyggnad? Upphandlingsmyndigheten ger stöd för den offentliga affären. Myndighetens webbstöd kan underlätta kommunens arbete inom samhällsbyggnad. Upphandlingsmyndigheten ska underlätta för kommuner och bransch att skapa värde för skattebetalarna och främja hållbarhet. Myndigheten ger svar...

Norrköping är bäst på klimatanpassning och Gävle, som för två år sedan drabbades av kraftiga skyfall och översvämningar, har klättrat från 80:e till fjärde plats. Det visar en rapport från IVL och Svensk Försäkring, som vartannat år granskar kommunernas beredskap inför värmeböljor, torka, skyfall och översvämningar. Undersökningen...