Nyheter

Nu är det dags att börja fundera på Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelser för Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021 och Årets Stadsbyggare 2021. För 2020 fick vi flera bra förslag och i slutändan gick priserna till omvandlingen av Drottninggatan & Järnvägsgatan i Helsingborg respektive till Karin Gullberg, stadsarkitekt i...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare utser årligen ett projekt till Årets Stadsbyggnadsprojekt. I år har projektet omvandling av Drottninggatan & Järnvägsgatan i Helsingborg utsetts – ett komplext projekt som åstadkom flera förbättringar: 1. En förnyad stadsmiljö med fokus på gång och cykel samt attraktiva allmänna ytor. 2....

Temat för nummer 5 är Infrastruktur och du kan läsa om Årets Stadsbyggnadsprojekt 2020 – omvandlingen av Järnvägsgatan/Drottninggatan i centrala Helsingborg. Det som började som ett trafikprojekt utvecklades senare till ett komplext stadsutvecklingsprojekt som åstadkom flera förbättringar: En förnyad stadsmiljö med fokus på gång och...