Ordföranden har ordet

Engagera dig i föreningens arbete så kan vi tillsammans göra skillnad!

I över hundra år har föreningen erbjudit medlemmarna tillgång till ett unikt nätverk inom stadsbyggnadsområdet. Föreningens syfte är enligt stadgarna att ”befordra utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet, särskilt det kommunal-tekniska verksamhetsområdet”.

Föreningens organisation är uppbyggd med kommittéer, som representerar olika områden inom samhällsbyggandet.

Vår viktigaste verksamhet är utbildningar och konferenser, vilka genomförs i egen regi eller i samverkan med andra organisationer och föreningar. Med det nätverk som finns bland medlemmarna skapas bra förutsättningar att behandla attraktiva och aktuella frågeställningar.

Tidskriften Stadsbyggnad är föreningens forum för regelbunden information och kunskapsspridning och den gör även nedslag i många av medlemmarnas vardag.

Föreningen samarbetar med flera intresseföreningar inom närliggande verksamhetsområden inom Sverige och internationellt.

Vi är en ideell förening, därför behöver vi ditt bidrag och engagemang. Genom att du delar med dig av din tid och kunskap kan vi tillsammans och med entusiasm ta tag i både de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss. Hör av dig!

 

Tommie Eriksson
Ordförande