Ordföranden har ordet

Engagera dig i föreningens arbete så kan vi tillsammans göra skillnad!

Föreningens syfte är sedan mer än ett sekel enligt stadgarna att ”befordra utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet, särskilt det kommunal-tekniska verksamhetsområdet”.

 

Föreningens organisation är uppbyggd med kommittéer, som representerar olika områden  inom samhällsbyggandet.

 

Vår viktigaste verksamhet är utbildningar, som genomförs i egen regi eller i samverkan med andra organisationer och föreningar. Med det nätverk, som finns bland medlemmarna har vi bra förutsättningar för att erbjuda attraktiva och aktuella utbildningar.

 

Tidskriften Stadsbyggnad är föreningens forum för information och kunskapsspridning.

 

Föreningen samarbetar med flera intresseföreningar inom närliggande verksamhetsområden inom Sverige och internationellt.

 

Vi är en ideell förening, därför behöver vi ditt bidrag och engagemang. Genom att du delar med dig av din tid och kunskap kan vi tillsammans och med entusiasm ta tag i de möjligheter som framtiden ger.

 

Jan G Nilsson
Ordförande