Arkivplan

Arkivplanen avser långtidsförvaring av föreningens material, dokument och handlingar.

 

Arkivplanen ska ses över vart tredje år.

Bilaga-13 Sveriges Stadsbyggare-SM 2_20180411_Arkivplan2018