Arkivplan

Arkivplanen avser långtidsförvaring av föreningens material, dokument och handlingar.

 

Arkivplanen ska ses över vart tredje år.

Arkivplan 2021

 

Arkivförteckning

Arkivförteckning 2018