Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2022 framlagd på föreningens 121:e årskongress 2023 i Västerår

Verksamhetsberättelse 2021 framlagd på föreningens 120:e årskongress 2022 i Umeå

Verksamhetsberättelse 2020 framlagd på föreningens 119:e årskongress 2021 – digitalt

Verksamhetsberättelse 2019 framlagd på föreningens 118:e årskongress 2020 – digitalt

Verksamhetsberättelse 2018 framlagd på föreningens 117:e årskongress 2019 i Luleå

Verksamhetsberättelse 2017 framlagd på föreningens 116:e årskongress 2018 i Uppsala

Verksamhetsberättelse 2016 framlagd på föreningens 115:e årskongress 2017 i Göteborg.

Verksamhetsberättelse 2015 framlagd på föreningens 114:e årskongress 2016 i Malmö.

Verksamhetsberättelse 2014 framlagd på föreningens 113:e årskongress 2015 i Stockholm.

Verksamhetsberättelse 2013 framlagd på föreningens 112:e årskongress 2014 i Göteborg.

Verksamhetsberättelse 2012 framlagd på föreningens 111:e årskongress 2013 i Stockholm.

Verksamhetsberättelse 2011 framlagd på föreningens 110:e årskongress 2012 i Helsingfors.