Årsberättelser

Årsberättelse 2016 framlagd på föreningens 115:e kongress 2017 i Göteborg.

Valberedningens styrelseförslag  framlagd på kongress 2017 i Göteborg

Verksamhetsberättelse 2016 framlagd på kongress 2017 i Göteborg

Årsberättelse 2015 framlagd på föreningens 114:e kongress 2016 i Malmö.

Årsberättelse 2014 framlagd på föreningens 113:e kongress 2015 i Stockholm.

Årsberättelse 2013 framlagd på föreningens 112:e kongress 2014 i Göteborg.

Årsberättelse 2012 framlagd på föreningens 111:e kongress 2013 i Stockholm.

Årsberättelse 2011 framlagd på föreningens 110:e kongress 2012 i Helsingfors.

Årsberättelse 2010 framlagd på föreningens 109:e kongress 2011 i Linköping.

Årsberättelse 2009 framlagd på föreningens 108:e kongress 2010 i Malmö.