Valnämndens förslag till styrelse och revisorer 2024