Verksamhetsberättelse 2022 – styrelsemöte 2023 05 31 – signerat