GDPR-policy

Så behandlar Föreningen Sveriges Stadsbyggare dina personuppgifter

 

Vi i Föreningen Sveriges Stadsbyggare ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi vill härmed informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i föreningen/prenumeration på föreningens tidskrift Stadsbyggnad/prenumeration på föreningens nyhetsbrev via e-post/ditt deltagande på våra kurser.

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Styrelsen i föreningen är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, så kontaktar du GDPR- ansvarige Jan G Nilsson, 070-510 01 38.

Du kan också skicka ett e-post till oss:  info@sverigesstadsbyggare.se

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Föreningen hämtar endast in uppgifter direkt från dig. Det gäller:
För- och efternamn, sysselsättning, arbetsplats, bostadsadress, adress till arbetet, faktureringsadress, e-postadresser, födelsedatum (ej personnummer), telefonnummer, yrkestitel samt intresseområden.

Dessa uppgifter hanteras, kompletteras och uppdateras på uppdrag av föreningen av M&M (Mötesledarna AB).

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver registrera uppgifter om dig som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem samt för att hantera ditt medlemskap. Vi behöver också kunna ta fram underlag för statistik och debitering samt kunna erbjuda dig och alla andra medlemmar olika evenemang utöver det ordinarie programmet. Vi behöver också registrera uppgifter om dig i samband med att du deltar i våra kurser och konferenser vare sig du är medlem eller inte.

 

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Föreningen behandlar primärt dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt det ingångna avtalet om medlemskapet. För övriga ändamål behandlar vi dina personuppgifter därför att föreningen har ett stort intresse av att kunna tillhandahålla en bra tjänst till våra medlemmar.

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Kontinuerligt under ditt medlemskaps längd hanterar och lagrar vi dina personuppgifter. Dina uppgifter sparas dock inte längre än 24 månader efter det medlemskapet upphört.

 

Utlämnande av dina personuppgifter

Föreningen har som ambition att tillhandahålla sina medlemmar intressanta och efterfrågade tjänster. Du samtycker därför till att föreningen kan komma att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig information, riktade erbjudanden samt intressanta tjänster, som kommer från föreningen eller någon av dess externa samarbetspartners (t.ex. annonsörer).

Det kan exempelvis röra sig om att få jobberbjudande eller inbjudan till diverse kurser och evenemang. De personuppgifter som behandlas är uteslutande sådana som du direkt eller indirekt har lämnat till föreningen genom anmälning till föreningens medlemskap, tjänster och erbjudanden. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om den behandling av personuppgifter som vi utför avseende dig.

Som medlem har Du möjlighet att få dina egna uppgifter ändrade när du så önskar.

 

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få information om vilka personuppgifter som är lagrade om dig. En sådan begäran skickas till: info@sverigesstadsbyggare.se

Du kan också begära att personuppgifter rättas eller raderas genom att kontakta föreningen. Radering innebär dock utträde ur föreningen.

Om du anser att föreningen hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du lämna klagomål direkt till förvaltningsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

 

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Undrar du något är du varmt välkommen att höra av dig till oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finns att tillgå på vår hemsida.

Du kan också skicka epost till: info@sverigesstadsbyggare.se