bilaga-6-rev-rapport-2015-svenska-kommunal-tekninskaforen