PRELIMINÄR Protokoll Sveriges Stadsbyggares Styrelsemöte 2017-11-30