Styrelsemöte 2010-02-05

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 10.00-16.00
Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm, Jungska rummet

Protokoll

Tillbaka till protokollförteckningen.