Styrelsemöte 2010-09-07

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Tisdagen den 7 september 2010 kl 14.00-18.00
Plats: Malmö Börshus, Malmö
Lokal: Sammanträdesrummet

Protokoll

Tillbaka till protokollförteckningen.