Styrelsemöte 2011-09-06

Styrelsemöte med kommittéordf. och funktionärer

Tid: Tisdagen den 6 september 2011 kl 13.00-17.00
Plats: Scandic Frimurarehotellet, Linköping
Lokal: Jupiter

Protokoll

Tillbaka till protokollförteckningen.