Styrelsemöte 2012-09-27

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50
Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm
Lokal: Rundabordssal C

Protokoll

Tillbaka till protokollförteckningen.