Styrelsemöte 2012-11-30

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Fredagen den 30 november 2012 kl 09.30-11.30
Plats: Kommunhuset, Växjö
Lokal: B-salen

Protokoll

Tillbaka till protokollförteckningen.