Årets Kommunaltekniker 2011

Styrelsen har beslutat att utse Per Lagheim, Täby.

Motivering: Per Lagheim har startat upp och under sex år som sammankallande utvecklat ett nätverk för bygglovsverksamheten i Stockholmsregionen. Per har med ihållighet, engagemang, idérikedom beslutsmässighet och långsiktigt strategiskt tänkande gjort samarbetet i nätverket möjligt, produktivt och växande. Nätverket, som kallar sig Bygglovalliansen, har tillsammans tagit fram en högskolekurs i samarbete med KTH (”Bygglov i praktiken”), har tagit fram gemensamma nyckeltal, tagit fram praktiskt gemensamt informationsmaterial till bygglovsökanden, gör gemensamma kundenkäter mm. Under hans tid har det utvecklats från sex deltagande kommuner till nu arton och varit ett föredöme för kommunalteknisk samverkan inom myndighetsutövning.

Per Lagheim mottog utmärkelsen personligen.