Årets Kommunaltekniker 2012

Styrelsen har beslutat att utse Jan Karlsson, Hässleholm.

Motivering: All kommunal verksamhet är mer eller mindre IT-beroende. Tillgången på korrekt och aktuell information via tillförlitliga databaser är grundläggande för väl fungerande verksamheter. Jan Karlsson, Hässleholms kommun har uthålligt och med entusiasm arbetat med att utveckla IT-tekniken för att rationalisera kommunernas ajourhållning av byggnads- och adressinformation i det nationella fastighetsregistret. Samtidigt rationaliseras Lantmäteriets hantering av byggnadsinformation. Tekniken möjliggör ett kontinuerligt utbyte av data, system till system möjligt. Den kommer att leda till högre aktualitet i byggnadsredovisningen hos kommunerna och Lantmäteriet samt bidra till teknikutvecklingen inom geodataförsörjningen i samhället. Jan Karlsson har därför gjort sig förtjänt av utmärkelsen Årets Kommunaltekniker.