Årets Kommunaltekniska Projekt 2012

Styrelsen har beslutat utse Nordens längsta träbro, Skellefteå kommun som Årets Kommunaltekniska Projekt 2012.

Motivering: Den 130 meter långa gång- och cykelbron mellan Anderstorp och Älvsbacka i Skellefteå är lika vacker som funktionell och har byggts i ett spann. Projektet har finansierats av Skellefteå kommun i samarbete med Europeiska regionala utvecklingsfonden och Luleå tekniska universitet. Genom Skellefteå kommuns engagemang i Nationella träbyggnadsstrategin och Trästad 2012 har träbyggandet tagit ytterligare ett steg framåt. Genom att Skellefteå kommun beställt bron och initierat ett samarbete med Luleå tekniska universitet och näringslivet, har Nordens längsta träbro i ett spann för gång- och cykeltrafik kunnat förverkligas. Skellefteå kommun har visat en stark vilja till förnyelse och samverkan för att genomföra detta projekt vilket medför att det väl förtjänar utmärkelsen årets kommunaltekniska projekt.