Årets Stadsbyggare 2023

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har utsett Göran Cars till Årets Stadsbyggare 2023.

Den fullständiga motiveringen lyder:

Göran Cars, professor emeritus i samhällsbyggnad vid KTH, har under många år verkat för att utveckla svensk samhällsplanering och processerna inom stadsbyggandet.

Han har genom sitt breda och mångåriga engagemang i olika roller och i samverkan med kollegor, genom forskning och olika nätverk varit drivande i dessa frågor och har starkt medverkat till att skapa nya former för bred samverkan mellan de många aktörer och intressen som är inblandade i stadsbyggandet. Bland annat genom att skapa och utveckla begreppet ”värdeskapande stadsbyggnad”.

Under senare år har han också varit ansvarig för planeringen av Kiruna stadsflytt. Detta arbete, orsakat av gruvans utveckling, innebär att stora delar av stadens centrum måste omlokaliseras med allt vad det innebär av bostäder, service, kommunala anläggningar med mera.

Under 2014 togs en utvecklingsplan för Kiruna fram, en plan som kommit att vägleda byggandet av den nya staden och det arbetet beräknas fortgå till 2035. En ny stadskärna har skapats och etablerats samtidigt som ett antal gamla byggnader av stort historiskt och kulturellt värde har och ska flyttas.

Planeringsarbetet har skett med ett nytt och annorlunda arbetssätt med en process där kommunens och intressenternas intressen förenats via en grundläggande utvecklingsplan byggd på flexibilitet och kreativitet. En mängd intressen har varit engagerade i processen såsom boende, näringsliv, exploatörer, entreprenörer, kultursektorn och de olika kommunala sektorerna.

Göran Cars har under många år och i olika roller och former genomfört ett professionellt och ”unikt arbete utöver det vanliga” och visat på stadsbyggarens roll i samhällsutvecklingen och utvecklat och tillämpat nya processer och arbetssätt. I sin centrala roll i arbetet med Kirunas stadsflytt har hans egen praktiska tillämpning av ”värdeskapande stadsbyggnad” betytt mycket för projektet. Resultatet visar att processen fungerar och gett ett lyckat resultat.

För hans långsiktiga arbete för stadsbyggandets utveckling och inte minst för hans roll i arbetet med Kiruna stadsflytt har styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare utsett professor emeritus Göran Cars till Årets Stadsbyggare 2023.