Årets Stadsbyggnadsprojekt 2018

Föreningens utmärkelse Årets Stadsbyggnadsprojekt 2018 går till Stenpiren Resecentrum i Göteborg med följande motivering:

Visionen har varit att skapa en ny spännande mötesplats vid älven. Projektet Stenpiren Resecentrum som genomförts med hög kvalité och nytänkande har skapat ett attraktivt område med kontakt med vattnet som givit göteborgarna en intressant mötesplats med omstigningspunkt mellan buss, spårvagn och de färjor som korsar Göta älv. Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare har därför utsett projektet Stenpiren Resecentrum i Göteborg till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2018.

(Arkitektkontor har varit Sweco Architects och ansvarig landskapsarkitekt Henrik Fogelklou).