Bestämmelser för utmärkelsen Årets Stadsbyggare

Bestämmelser för utmärkelsen Årets Stadsbyggare

(Enligt styrelsebeslut 2021-11-24)

 

§ 1
Utmärkelsen Årets Stadsbyggare är avsedd att uppmärksamma en person, som med ett professionellt och/eller ideellt arbete utöver det vanliga lyft fram stadsbyggandet och kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggnadsområdet.

 

§ 2
Utmärkelsen utgår med dels ett diplom, dels ett fritt deltagande (konferensavgifter, resa och logi) på föreningens årskongress det år utmärkelsen utdelas.

 

§ 3
Förslag på den person som bör få utmärkelsen skall insändas till föreningens styrelse senast den 1 mars det år utmärkelsen skall utdelas. Till förslaget skall fogas en motivering till varför personen skall erhålla utmärkelsen.

 

§ 4
Utmärkelsen Årets Stadsbyggare beslutas av föreningens styrelse. Utmärkelsen delas ut vid föreningens årskongress.

 

§ 5
Finner styrelsen, att inte någon av de föreslagna personerna uppfyller förutsättningarna för utmärkelsen, kan styrelsen besluta att inte dela ut någon utmärkelse.