"Jag gick med i föreningen för att knyta kontakter samt följa utvecklingen i landet." / Susanne Holm, enhetschef Trafikkontoret Stockholms Stad

"Jag gick med i föreningen därför att verksamheten är så bred och omfattar helheten i det fysiska samhällsbygget." /Kristina Adolfsson, arkitekt Innovark AB

"Jag gick med i föreningen för att bli del i ett större nätverk och kunna få kontakt med kollegor runt om i landet" /Anders Pernefalk, planarkitekt Örebro kommun

"Jag gick med i föreningen för att följa utvecklingen och ta del av nyheter kring samhällsbyggande." Nicklas Lord, Översiktsplanerare Huddinge kommun

"Jag gick med i föreningen för att det nya namnet tydliggjorde att föreningen passar mig som stadsbyggare." /Magdalena Lindfeldt, planeringsarkitekt FPR/MSA Eskilstuna kommun

Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet.

Nyheter från Boverket

1 14 15 16 17 18 21

Kalendarium

23 – 29 Aug, 2018. Kansas City Convention and Entertainment Center.
17 – 18 Sep, 2018. Elite Hotel Academia.
10 – 11 Okt, 2018. Rosteriet Konferens.
06 – 07 Nov, 2018. Västerås.
Se hela kalendern...

Vår tidskrift

Stadsbyggnad_2018_nr_3
UR SENASTE NUMRET:

TEMA: stadsutveckling ◗ Den segregerande staden ◗ Det är dags att prata om hänsyn ◗ Vad är en god bostad?

Läs mer...

Bli medlem!

Du får:

  • Ett vasst kontaktnät
  • Tidningen “Stadsbyggnad”
  • Rabatter på kurser
  • Och mycket mer!

Föreningen Sveriges Stadsbyggare bildades 1902 och är en väl etablerad och förankrad ideell intresseförening för dig som verkar inom kommunaltekniken.