"Jag gick med i föreningen för att få ett bra nätverk, det är intressant att se hur andra jobbar och hur de har löst utmaningar."
/Linda Nilsson, plan- och markchef Borlänge kommun

"Jag gick med i föreningen för att det är en bredd på verksamheten, jag känner mig hemma och har utbyte av övriga medlemmar."
/Harald Knutsen, samhällsplanerare Gävle kommun

"Jag gick med i föreningen för att det finns ett bra nätverk som innebär att jag får tillgång till en mängd erfarenhet kring kommunal planering i alla dess aspekter."
/Tora Gustafsson, plan- och trafikchef Lidköpings kommun

"Jag gick med i föreningen för att det nya namnet tydliggjorde att föreningen passar mig som stadsbyggare."
/Magdalena Lindfeldt, planeringsarkitekt FPR/MSA Eskilstuna kommun

"Jag gick med i föreningen för att bli del i ett större nätverk och kunna få kontakt med kollegor runt om i landet"
/Anders Pernefalk, planarkitekt Örebro kommun

Föreningen Sveriges Stadsbyggare arbetar med utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet.

 • Nästa kurs

  thumb
 • Medborgardialog 2018

  Klicka här för att se program Medborgardialog, demokrati- och planeringsteori Digitala verktyg för dialog Samtalsledarens roll Pröva olika dialogmetoder

  Läs mer om kursen Fler kurser..

Nyheter från Boverket

1 5 6 7 8 9 22

Kalendarium

10 – 11 Okt, 2018. Rosteriet Konferens.
06 – 07 Nov, 2018. Västerås.
Se hela kalendern...

Vår tidskrift

Stadsbyggnad_2018_nr_4
UR SENASTE NUMRET:

Tema: Hållbara kommuner Så tryggas vattnet när Uppsala växer Säkerhet – förutsättning för hållbarhet Stadsstrukturen bestämmer flödena

Läs mer...

Bli medlem!

Du får:

 • Ett vasst kontaktnät
 • Tidningen “Stadsbyggnad”
 • Rabatter på kurser
 • Och mycket mer!

Föreningen Sveriges Stadsbyggare bildades 1902 och är en väl etablerad och förankrad ideell intresseförening för dig som verkar inom kommunaltekniken.