Remisser

Föreningen Sveriges Stadsbyggare svarar på remisser

Som ett led i styrelsens ambitioner att Föreningen Sveriges Stadsbyggare ska vara en tydligare aktör i samhällsdebatten har beslut fattats om rutiner för hur vi ska hantera och besvara remisser från departement och myndigheter. Vi kommer fortsatt att följa förslag från aktuella departement och myndigheter för att fånga upp de för oss relevanta förslagen och ta beslut om och hur vi ska svara.