Resepolicy

Syfte

Föreningens resepolicy syftar till att styra hur resor i föreningens regi sker. I första hand gäller den för föreningens styrelseledamöter, kommittémedlemmar och funktionärer.
Policyn är en del i föreningens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning.

Principer

Möten är en viktig del i föreningens verksamhet och resor är nödvändiga för vissa möten. Vi överväger dock i varje fall om resan går att ersätta med telefonmöten eller videokonferenser.
Skall resa ske gäller följande:
Lokala resor, kortare än 2 kilometer, ska i första hand göras till fots eller med cykel. I andra hand med kollektiva färdmedel.

Övriga resor

I första hand sker de med kollektiva färdmedel där tåg prioriteras. I andra hand väljs buss.
Flyg kan vara ett alternativ i de fall då övriga färdsätt medför allt för stora inskränkningar i resenärens privatliv eller vid lång restid som medför att arbetstiden inte kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Flygresa ska alltid klimatkompenseras om flygbolaget erbjuder den möjligheten.
Om bil kvarstår som enda alternativet vid resa ska i första hand miljöanpassade bilar användas. Vid resa i bil ska alltid samåkning eftersträvas.
Vid taxiresor ska alltid miljötaxi efterfrågas som ett första alternativ.