Vad kan vi lära av de kommuner som redan tillämpat barnkonventionen?