Bilaga_12_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_1_20200128_Rapport på styrelsemötet int samarbete mm