Bilaga_5_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_1_20200128_Att göra2020-jan